Välj en sida

Mysinge hög

Mysinge hög, Resmo socken. Ett kilometerlångt gravfält beläget söder om Resmo kyrka. Det sträcker sig söderut och består av ett 60-tal registrerade anläggningar. Flera olika gravformer finns representerade; högar, stensättningar, resta stenar, hällkistor, en treudd och vad som kan utgöra resterna av en domarring.

I ett gammalt grustag i områdets norra del har påträffats gravfynd från yngre bronsåldern, men majoriteten av gravarna är från järnåldern. Två av gravfältets högar är betydligt större än de övriga. I norr ligger den s.k. Gynge hög, 19 meter i diameter, och i söder den stora Mysinge hög, 42 meter i diameter och ca. 3 meter hög. Ingen av dessa är undersökta.