Borgholm

Sedan Ölandsbron invigdes 1972 har Borgholm blivit en av landets populäraste turiststäder. Under några intensiva sommarveckor besöks staden av tusentals turister. Efter en promenad på Storgatan, den populära gågatan, upptäcker man ganska snart att det är en stad att handla, flanera och trivas i. Stadens affärer kan erbjuda det mesta vilka kompletteras av en rad sommarbutiker, gallerier och en livlig torghandel. Den gamla Storgatan har under en tid förvandlats till något helt nytt så till sommaren 2005 kommer besökaren att mötas av en ny gågata.

Logi erbjuds på något av stadens hotell, pensionat, vandrarhem eller genom rumsuthyrning. Inte långt från stadens centrum ligger också en femstjärnig camping med bl.a. pol och badhus. Kommer man sjövägen möts man av en trevlig och välbesökt gästhamn vilken tillhör sommarkvällarnas stora promenadstråk. Stadens restauranger, pubar och kaféer, serverar mat och dryck, många med trivsamma uteserveringar. Till detta kan läggas en väl fungerande service med post, banker, turistbyrå m.m. vilket uppfyller de flesta krav för en trivsam vistelse i Borgholm.

Söker man lugn och avkoppling är naturen aldrig långt borta. Ett paradis för den naturintresserade är en promenad i naturreservatet Borga Hage eller den s.k. Slottsskogen. Stigarna är väl skyltade och lättillgängliga. På promenadavstånd ligger också Sjöstugeområdet med ytterligare möjligheter till sol, bad och avkoppling. Givna besöksmål i stadens närhet är givetvis Borgholms slott och Solliden.

En historisk tillbakablick

Den 28 augusti 1816 bestämde Kunglig Maj:t att en stad skulle anläggas vid den lilla köpingen Borgehamn. Borgholms slott beläget på landborgskrönet i söder fick ge namn åt staden.

Borgholms stad anlades på ett i stort sett obebyggt område och växte fram enligt en strikt rätvinklig stadsplan. Flera handlare och hantverkare sökte sig hit redan under stadens första år. Dessa hade då möjlighet att själva välja tomt för sin verksamhet. En koncentration av handlare uppstod omkring torget och Storgatan. Hantverkarna sökte sig till tomterna väster om torget. Det var ofta verksamheter där närheten till vatten kunde var en fördel.

Stora marknader gav staden extra liv och kommersen blomstrade. Omkring sekelskiftet omsattes på Borgholms markand ett stort antal hästar och nötkreatur vilka drevs till fots från landsbygden ner till marknaden i Borgholm. Det kunde röra sig om stora avstånd, norra Öland var inte ovanligt. Även om djurmarknaden sedan länge är borta lever marknadstraditionen kvar. En marknadsdag sista Onsdagen i juni är ständigt återkommande.

Den vanligaste hustypen i staden hade en undervåning av kalksten och övervåning av trä försedd med en s.k. dubbel fritrappa ut mot gatan. Några av dessa byggnader finns fortfarande bevarade. Ett av de äldsta ligger i hörnet av Trädgårdsgatan – Norra Långgatan. Numera är huset reveterat.
Kronomagasinet i Borgholm på Öland
Kronomagasinet nere vid hamnen sägs vara stadens äldsta hus, byggt 1819. Vissa delar av byggnaden utnyttjas idag för bl.a. konstutställningar.

Borgholm som badort

Den lilla Öländska staden blev ganska tidigt en av landets populäraste badorter, mycket beroende på öns förträffliga klimat. Redan 1864 bildades ett badbolag och i ganska snabb takt byggdes nu varm- och kallbadhus, societetshus samt badrestaurang. Tyvärr är det mesta borta ur dagens stadsbild.

När Borgholms hamn stod klar 1865 kunde större fartyg angöra hamnen vilket i sin tur skapade nya möjligheter att locka besökare till orten. Regelbundna ångbåtsförbindelser sattes igång redan första sommaren med bl. a. Stockholm, Norrköping och Kalmar. Genom dessa kommunikationer ökade antalet besökare och gav staden nya inkomstmöjligheter. Som mest fanns här 14 olika linjer. I mitten av 1950-talet lades all trafik ned.

Under perioden byggdes även en rad typiska badvillor med tinnar, torn och vacker snickarglädje, några finns fortfarande kvar längs Villagatan i stadens sydvästra del.

Utanför Strand Hotell har också kallbadhuset legat kvar, dock i förenklad form sedan vinterstormarna under 1930-talet raserade det gamla badhuset helt. I januari 2003 revs även detta och ett nytt kallbadhus i klassisk badortsstil är nu uppfört på samma plats.

Efter sin glansperiod som badort inleddes en ny epok i stadens historia, den moderna turistnäringen. Till Öland och Borgholm kom besökarna via färjorna, Kalmar-Färjestaden eller Revsudden-Stora Rör. När Ölandsbron stod klar 1972 lades färjetrafiken ned. Öland hade fått en fast förbindelse med fastlandet och nu tog turismen fart på alvar.
Wollinska villan i Borghol på Öland
Under perioden byggdes även en rad typiska badvillor med tinnar, torn och vacker snickarglädje, några finns fortfarande kvar längs Villagatan i stadens sydvästra del.

Kallbadhuset i Borgholm på Öland
Utanför Strand Hotell har också kallbadhuset legat kvar, dock i förenklad form sedan vinterstormarna under 1930-talet raserade det gamla badhuset helt. I januari 2003 revs även detta och ett nytt kallbadhus i klassisk badortsstil är nu uppfört på samma plats.

Källor:
Nilsson, R. 1995. Badortstidens Borgholm.
Skiöld, Å. 1989. Fantastiska Öland.
Jonsson, J-Å. 1999. ÖKA. Ölands kulturarv.