Välj en sida

Tjushög

Tjushög, Gärdslösa socken. Belägen i sjömarken, ca. två kilometer öster om Störlinge. Högen, en av Ölands absolut största, har anlagts på en äldre strandvall i betesmark. Graven är ca. 50 meter i diameter och 5 meter hög med rest av kantkedja och med avplanat krön. Gravens monumentala dimensioner medför att den troligtvis kan dateras till bronsålder.

Från östra landsvägen i Störlinge leder en mindre väg ner mot öster och Tjushög. Skylt finns.