Mörbylånga

Den före detta köpingen Mörbylånga är ett lugnt och idylliskt samhälle och centralort på södra delen av ön. De vackra kullerstenstorget och samhällets rätvinkliga gator ger en känsla av stad i miniatyr. Mörbylånga fick sina köpingsrättigheter den 13 oktober 1820 och efter detta etablerade sig några köpmän på tomterna omkring torget. Stadsplanen innehöll till en början 44 tomter, 1877 var 42 av dessa bebyggda. Köpingen anlades på en plats som tidigare hade mycket liten befolkning och har sedan utvecklats till ett modernt samhälle med industrier, små och stora. Till de större hör Guldfågeln som etablerades sig här i mitten på 1970-talet.
Gata med kvarn i Mörbylånga på Öland

Samhället har en väl fungerade service med bl.a. apotek, post, banker, restauranger, hotell, konditori, pubar, livsmedelsaffärer och systembolag. På ett litet näs ut i Kalmarsund ligger en gästhamn och vid kusten finns också en camping- och badplats.

Under 1800-talet uppfördes en rad olika byggnader inom köpingen. Mörbylångas äldsta byggnad är den Sparringska stugan i korsningen Esplanaden-Västerlånggatan. Den sägs vara från 1700-talet och fanns på plats redan innan köpingen kom till.

1907 startade Ölands Sockerfabriks AB sin verksamhet vilket fick stor betydelse för samhället, inte minst när det gällde arbetstillfällen. Under 1930-talet uppgick siffrorna till 350 anställda under betkampanjen. Det byggdes tjänstemannabostäder och arbetarkaserner. Efter en rad nedläggningshot under 1960-talet drevs bruket vidare med hjälp av subventioner, men 1991 var nedläggningen emellertid ett faktum. Fabriksbyggnaden jämnades med marken 1994.

I början på 1900-talet kom järnvägen till Mörbylånga, mycket tack vare Ölands Sockerfabriks AB som fanns med bland aktietecknarna i Södra Ölands Järnväg (SÖJ). Bettransporter och jordbruksprodukter skulle göra linjen Borgholm-Ottenby lönsam. Betorna kom inte bara från Öland utan fraktades även från Småland och Blekinge över sundet till Mörbylånga hamn. Järnvägen som låg intill bruket utnyttjades för olika frakter. Men även SJ som hade drivit järnvägstrafiken sedan 1947 drabbades av ekonomiska svårigheter och 1961 lades den Öländska järnvägen ner. Bakom torget ligger stationshuset kvar och här finns också den park där man under sommaren bjuder på kulturdagar och marknader. Mörbylånga bjuder även på konst i flera ateljéer, karneval och nationell hästhoppning.

Källor:
ÖKA, Ölands kulturarv. www.oland.fhsk.se/oka/index.htm

Natur & Kultur på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län 2001.