Välj en sida

Rönnerums fornby

Rönnerums fornby, Högsrum socken. Fornbyn är belägen inne i mittlandsskogen ca. 2 kilometer sydöst om byn Rönnerum och 2 kilometer väster om Ismantorps borg.

Rönnerums fornby är ett bra exempel på övergivna järnåldersbyar på mittlandet, några andra är Övertorp och Brostorp. Inom ett område av 400×300 meter ligger 10 husgrunder omgivna av stensträngar. Sju av husgrunderna ligger samlade i en grupp om två eller tre gårdar, medan tre ligger som en gård några hundra meter norr därom. Husgrunderna är mellan 10 och 50 meter långa varav den längsta är delad av en tvärvägg, huset bestod således av en bostadsdel och en del för djuren.

Öster om husgruppen i söder ligger byns brunn, dit leder en gata mellan stensträngarna. I markerna väster om husgrunderna ligger en mängd små rösen – gravar eller röjningsrösen?

Mårten Stenberger undersökte 1928 det sydöstligaste huset i fornbyn. Yttermåttet på husgrunden är 22×8 meter. På västra långsidan ligger ingången vilken vätter mot den gårdsplan som bildas mellan husgrunderna. Ett stolphål fanns vid vardera murhörnet vid ingången, vilket markerar platsen för dörrstolparna. Golvet i huset bestod av tilltrampad naturlig sandbotten med några spridda kalkstenshällar. Spår av härden tyder på att den legat i husets mittlinje innanför ingången. I södra änden av huset fanns en låg stenmur; en avgränsad platå, vilken troligen kan han tjänat som sovplats. Bland fynden återfanns krukskärvor, en vävtyngd samt djurben, fynd som berättar om vardagslivet i byn.

Husgrundsområdet har röjts och man tar sig dit via en parkering vid Odens flisor, en promenad på ca. 2,5 kilometer. Härifrån kommer man också till den så kallade Borgvägen, en stig som leder fram till Ismantorps borg. Man kan också nå fornbyn via en ägoväg från Rönnerums by. Helt nära fornbyn har en parkering iordningställts.