Tusen år på några korta rader

Öland har idag 34 kyrkor som fortfarande är i bruk, därutöver ett antal kapell och kapellruiner. Från ca. hälften av öns 34 medeltida socknar finns kända runstenar med kristna inskrifter eller kors. De berättar att det redan under 1000-talet fanns kyrkor på Öland. Dessa bestod av små enkla träbyggnader med väggar av stående plankor.

De eldfarliga små träkyrkorna ersattes under 1100-talet med stenbyggnader, sannolikt under ledning av byggmästare från Danmark. Vårt land hörde då till det danska Lunds ärkestift, så även Öland.

Kyrkorna var till en början byggda enbart för gudstjänstbruk, men under perioden 1170-1240 skedde stora förändringar. Upprepade anfall från de hedniska folken på andra sidan Östersjön framtvingade försvarsanordningar av olika slag. De gamla fornborgarna rustades åter upp och varje öländsk kyrka förvandlades stegvis till en liten sockenfästning där sockenborna kunde söka skydd i orostider, men också lyssna till prästens ord.

Kormurarna förstärktes och på dessa byggdes kraftiga torn i flera våningar. Även vid långhusens västgavlar byggdes torn av samma slag som östtornen. Här av benämningen klövsadelkyrkor, de hade således ett torn i varje ände.

En period av fred och välstånd inträdde i mitten av 1200-talet och varade sedan i drygt 100 år. I mitten av 1300-talet fick kyrkorna åter användas som sockenfästning. Denna gång i kriget mot Danmark.

Under slutet av 1700-talet började kyrkorna så smått förändras. Bl.a. flyttades predikstolen till långhusets norra sida och i samband med detta förstorades också fönstren. En ökad folkmängd under 1700-talet var orsaken till att kyrkorna försågs med läktare, härigenom kunde fler få plats att sitta.

1800-talet blev däremot de stora förändringarnas tid. Mellan 1802 och 1871 förändrades de öländska kyrkorna mer än under de föregående 500-600 åren. Nio revs helt och ersattes med rymliga, ljusa salkyrkor, allt i tidens smak. De försågs med ett torn i väster vilket upptill kröntes av en lanternin.

Bland de nio finner vi: Köping 1805, Runsten 1836, Segerstad 1839, Gårdby och Stenåsa 1841, Smedby 1852, Kastlösa 1855, Sandby 1859 och Alböke 1862 ( tornet i söder).

Källor: Boström. R. 1982. Ölands kyrkor. Svenska fornminnesplatser nr 53.