Böda kyrka

Kyrkan fick sin nuvarande form 1801-1803 med ett nästan kvadratiskt långhus. Delar av en tornlös försvarskyrka med tre våningar ingår. Den uppfördes i etapper under 1100-talet och början av 1200-talet, samt en nordlig korsarm med portal från ca 1240.

Tornet i väster och sakristia byggda 1803. Kyrkorummet klätt med trätunnvalv lyses upp av stora rundbågiga fönster. Altaruppsatsen är från 1756 gjord av Jonas Berggren. I ramverket en målning av Ivan Hoflund från 1913. Altarkrucifixet inköpt 1958 är av Christian Berg. Predikstolen från 1803 av Anders Högström. Orgelfasad samt orgelverk av Wistenius 1741, köpt från Krisdala kyrka 1811. Härifrån köptes också pannåer från en läktare (Kristus och några apostlar), Magnus Wikander 1753.

I kyrkan finner vi också senmedeltida altarstakar, en dopfunt av öländsk kalksten från 1655 och en skeppsmodell av briggen Saga, skänkt till kyrkan 1945. Här finns även gravminnen bl. a. två skulpterade hällar ca. 1650.

Storklockan i tornet är från 1831, S Ch Grönwall. Lillklockan är från 1850, Joh G Liljedahl.