Södra Greda Lövängar

Södra Greda naturreservat är en av Ölands mest kända och välbesökta lövängar. Den utgör ett bra exempel på en ännu bevarad naturtyp, eller rättare sagt ett kulturlandskap, välbevarat och med mycket gamla anor. Forna tiders ängsskötsel innebar att endast en viss del av buskar och träd röjdes bort. En lagom röjning gynnade gräs- och örtfloran och en jämn fördelning av skuggad och solig mark gav garanterat den bästa höskörden. Om sommaren blev torr så klarade sig i bästa fall det som växte på skuggsidan.

Ängen vid Södra Greda är fortfarande en hävdad löväng och här växer de flesta av lövängens kända blommor. I området finns också kalkfuktängar med växter som orkidéer, solvända och majviva.
Södra Greda husgrundsområdeNågra hundra meter söder om lövängen som utgör naturreservat löper en mindre åssträckning. På denna ligger lämningarna efter en järnåldersby med sammanlagt 11 husgrunder, den största 29×10 meter stor, och ett omfattande stensträngssystem. I anslutning till fornbyn finns tre gravar, i form av runda stensättningar. Informationstavlor finns i området.

Från byn Södra Greda leder en skyltad väg till området. Parkering finns.