Öland under medeltiden

De ca. 500 år vi kallar för medeltid infaller i Sverige och på Öland omkring 1.050. Medeltiden blev en period med stora förändringar i det öländska samhället, plundringar, sjukdomar och inte minst kampen om den svenska kungakronan drabbade Öland.

Från tidig medeltid är de skrivna källorna få. Första gången Öland nämns i en skriven historiska källa är i slutet 800-talet. Då reser engelskmannen Wulfstan genom norra Europa och i ett brev hem till konung Alfred i England beskriver han ön som en provins i Svealand. I en tidigmedeltida latinsk text från 1178 omtalas ön första gången som in Ølandia. Allt annat skrivet om Öland är av yngre datum. För att få en bild av denna dunkla men spännande period får vi ta hjälp av arkeologer och forskare som studerat öns medeltida lämningar. Först när den statliga och kyrkliga makten växer till sig, hittar vi texter och dokument som kan berätta om Ölands öden.

Källa: Brunby, A M., Nilsson, B. 1999. ÖKA. Ölands kulturarv.