Välj en sida

Karums alvar med Noaks ark

Karums alvar med Nokas ark, Högsrums socken. Väster om landsvägen Högsrum-Gärdslösa ligger på alvaret ett större gravfält från äldre järnåldern vilket består av ett 70-tal synliga fornlämningar. Väl synliga är de rektangulära stensättningarna med resta hörnstenar. Här finns också en 26 meter lång skeppssättning. Den är markerad av liggande stenar och kallas Noaks ark. Även spantindelningen är markerad med stenar och en klumpsten i skeppssättningens mitt markerar mast(?). Denna gravform kan tillhöra yngre bronsålder eller yngre järnålder.