Det dagliga arbetet

Kvinnor, män och barn hade alla sina bestämda sysslor. Männen brukade åkern, sådde och skördade. Råg, korn, lin och olika rotfrukter. Skördetiden var ofta intensiv. Den mogna säden skars av med skära, ett arbete som männen utförde. Kvinnorna följde sedan tätt efter, samlade upp och band nekar som hängdes upp på tork. Senare kördes säden till ladan för att tröskas. Bonden byggde och underhöll gårdens byggnader, inhägnader runt ägorna, vägar och stigar runt åkrarna. I skogen hämtade han virke för att framställa kol och tjära. Genom jakt och fiske kompletterade han familjens försörjning.

Kvinnorna skötte hemsysslorna på gården. Dagen gick till att passa barnen, laga mat, hämta vatten i brunnen. På en handkvarn maldes mjöl för bak och matlagning. Boskapen skulle skötas om och mjölkas. Mjölken skulle kärnas till smör, en viktig bytesvara på marknaden. Hon kammade och spann ull från gårdens får. Beredde linet som man odlat. Färgade garnet med örter och växtdelar, för att senare väva.

Vid ca. tolv års ålder deltog även barnen i det dagliga arbetet. Under några år hade de fått lära sig de olika sysslorna. De kunde bl. a. valla djuren ute på betet eller vakta sina yngre syskon hemma på gården, medan föräldrarna var ute på ägorna.

Källa: Brunby, A M., Nilsson, B. 1999. ÖKA. Ölands kulturarv.