Välj en sida

Köpings socken

Tingsflisa

TingsflisaVid vägen sydost om Köpings kyrka står Tingsflisa. Inskriften på runstenen härstammar från 1000-talet och tolkas: Torer och Torsten och Torfast, dessa bröder reste stenen efter sin fader Gunnfus. Gud hjälpe hans själ.

Runsten: Tingsflisa Köpingsvik

Köpings kyrkogård

Efter att tidigare ha legat nedsjunken på kyrkogården står nu en nyckelhålsformad runsten förvarad inne i kyrkan. Runstenen är lik flera runstenar på Gotland. Texten lyder: Asgot och Torsten reste denna sten efter sin fader Östen.

I Köping kyrka fann man under en renovering ett 60-tal fragment av målade runstenar vilket anses vara ett av Sveriges största fynd av denna art. Dessa visar att även ytorna mellan linjerna varit målade. 1000-talets kyrkogård vid den gamla träkyrkan bör ha varit en färgprakt. En del av dessa stenar förvaras nu i kyrkan.