Stenåsa kyrka

När man 1956 utförde en restaurering påträffades spåren av en träkyrka. Till denna byggdes en stenkyrka som enligt Ragnhild Boström har en något invecklad byggnadshistoria. Ca. 1240 bestod denna av långhus, västtorn och ett långt kor med en vacker portal. Den sistnämnda delen av Håkan Tanna.

Dagens kyrka byggdes 1831 omkring den gamla. Den är ritat av S Enander 1828. Det är en ljus och luftig salkyrka. Tornet i väster är krönt av en åttkantig lanternin. Insidan präglas av väggarnas målade fältindelning samt bibelspråk från 1902.

Altaruppsatsen från 1766 är skulpterad av Jonas Berggren och stofferades av And G Wadsten. Berggrens målning i centrum är ersatt av en kopia av Heinrich Hofmans ofta reproducerade målning, Jesus i Gethsemane, utförd av C O Christiernin.

Predikstolen är från 1667, kompletterad 1766 med skulpturer och ornament av Jonas Berggren.

Kyrkan har haft tre dopfuntar. Ett fragment är daterat till 1100-tal. En s k paradisfunt av gotländsk kalksten, sent 1200-tal eller ca. 1300, samt en av ek ca.1900, skulpterad av Anton Wahedov.

Orgelfasaden från 1878 är ritad av E V Langnet. Storklockan är gjuten av Joh Jacob Mårtensson 1780. Mellanklockan 1757 av Anders Greberg. Lillklockan av Joh A Beckman 1845.

Några av besättningen på regalskeppet Kronan är begravda på kyrkogården, de omkom när fartyget gick under i en drabbning mellan den svenska och den förenade dansk-holländska flottan utanför byn Hulterstad 1676.