Den slingrande kustvägen på Ölands nordvästra sida bjuder besökaren på en lång rad av vackra vyer. Bland annat vid Horns udde med branta kalkstensklippor och vacker utsikt över Kalmarsund. Ur sundet reser sig Blå Jungfrun ca. 86 meter över havsytan. En gång i tiden kallad för Blåkulla och förknippad med häxor och trolldom.

Under flera sekler har stenbrytningen varit en viktig näring på ön. Spåren i landskapet syns tydligt på långa sträckor längs kustvägen. Redan under 1500-talet startades en stenindustri söder om Horns udde. Här bearbetades kalkstenen för att sedan pryda en rad svenska byggnader, slott och kyrkor. Landborgen vid Horns udde klarade sig tack och lov undan stenbrytningen.

Några kilometer söder om Horns udde ligger Alvedsjö bodar. Ett gammalt fiskeläge som så många andra visar på fiskets betydelse för öborna under äldre tider. Vid den sluttande stranden ligger sjöbodarna sammanbyggda likt små radhus. Bodarna är uppförda i skiftesverk och taken är täckta av vass eller halm. I sjöboden finns arbets- och förrådsrum samt en sovkammare försedd med murad spis. Det hände ofta att fiskaren behövde sova över i sin bod för att under tidig morgon vara på plats för att vittja sina garn. Bakom bodarna ligger garnhagarna där fiskeredskapen hängdes på tork.

I början av 1990-talet härjades det lilla fiskeläget av en brand och några av de gamla sjöbodarna förstördes helt. De har nu rekonstruerats och den gamla miljön är till stora delar återskapad.

I dag är det lugnt och stilla vid Alvedsjö bodar. Men i början på 1900-talet var här liv och rörelse. Då låg här en hamn med ångbåtsbrygga, trafikerad av ångbåtar mellan Oskarshamn och Alvedsjö. Vid hamnen ordnades också välbesökta torgdagar där åtskilliga kreatur bytte ägare. Under de kalla krigsvintrarna i början på 1940-talet skruvade ismassorna sönder den gamla ångbåtsbryggan. De sista minnet från storhetstiden vid Alvedsjö var därmed borta.

De beskrivna platserna ligger på Ölands nordvästra sida och kan nås via kustvägen från Byrums Sandvik.

Källa: Skiöld. Å. 1989. Fantastiska Öland.