Segerstads kyrka

En traditionell salkyrka försedd med stora rundbågiga fönster och trätunnvalv. Tornet i väster är krönt av en åttkantig lanternin. Sakristian är belägen i öster. Kyrkan byggd 1839 av Peter Isberg fritt efter ritningar av R V Brouhn.

Grundmurarna till en liten östtornskyrka med rak östvägg byggd på 1100-talet ligger under golvet. En pelare av finhuggen gotländsk kalksten bar upp dess valv. Pelarens kapitäl ligger nu under dopfunten medan andra delar återfinns i sockeln till solvisaren ute på kyrkogården.

1800-talskyrkan försågs med en altarpredikstol. Korgen skulpterad 1765 av Clas Wahlberg togs från den gamla kyrkan. När kyrkan renoverades 1949 flyttades predikstolen till norra sidan av koret och innanför altarringen placerades ett nytt altare. Altartavlan, Kristus stående ute på det soldränkta alvaret är signerad Einar Forseth 1950.

I kyrkan finns också en landskapsmålning av Per Ekström “solmålaren”. Han var född i Segerstads socken och familjegraven ligger på kyrkogården.

Dopfunten är daterad till 1200-talet och är huggen av gotländsk kalksten (uttömningshål). Johan August Gustavsson har snidat korgstolarna. Han var en säregen och produktiv träsnidare. I ett museum söder om kyrkan kan man se hans skulpturer.

En nummertavla från 1782 av August G Wadsten försågs 1839 med en inskrift angående kyrkobygget. Nuvarande nummertavlor är snidade av Peter Isberg. De är försedda med trons, hoppets och kärlekens symboler.

Orgeln är från 1881 men är senare ombyggd. En modell av ett barkskepp är skänkt till kyrkan 1977.

Storklockan av I P Forsberg är gjuten 1862. Lillklockan från 1681 av Michel Bader.

Vid södra ingången till kyrkogården finns en sten rest 1776. Den har en tänkvärd inskrift och vars initialer SS syftar på kyrkoherde Sven Sahlsten.