Föra kyrka

En stor och rymlig salkyrka, byggd 1828. Ritningar av C G Blom-Carlsson. Kyrkan har ett av vårt lands märkligaste försvarstorn från 1100-talet. 1828 tillkom också dess åttkantiga lanternin. I tornets välvda rum finner vi bl. a. en privet (toalett) och rester av en stavkyrka.

1955 undersöktes klövsadelkyrkans grundmurar vilka ligger under golvet. Under läktaren finns delar av en kollon av finhuggen kalksten. Den lär ha stått mitt i det medeltida långhuset som välvdes en bit in på 1200-talet.

I kyrkan finner vi en medeltida altarskiva av gotländsk kalksten på ett modernt altare. Dopfunt från 1200-talets förra hälft, även den gjord av gotländsk kalksten med uttömningshål. Många gravstenar är lagda i golvet. Från senmedeltiden kommer även ett krucifix och ett par helgonbilder.

Altaruppsats från 1776 av And G Wadsten, med Lagen (Moses) och Evangelium ( Johannes Döparen). Målningen i mittpartiet med den korsfäste och Maria Magdalena ersattes 1873 av N Jonssons, Kristus på korset.

Predikstol från 1762 av Jonas Berggren, målad av And G samt Paul Wadsten. I kyrkan finns också en modern dopfunt från 1933 och skeppet Vega, skänkt 1959.

Storklockan i tornet gjuten 1637. Klockgjutarens namn är något osäker, Sven Elle har nämnts. Lillklockan däremot är av I P Forsberg 1863.

Stigluckan i söder byggd 1787, står snett, vänd åt det håll där vapenhustet stod före 1828. Ett minneskors över prästen Martinus står upprest sydväst om kyrkan. Genom ett misstag blev han ihjälslagen av en fogde 1431.