Torslunda kyrka

1776 förenades de många olika delarna till en stor och rymlig salkyrka vilken torde vara den första av sitt slag på Öland. I dess murar ingår bl. a. nordmuren till ett långhus från 1100-talet. Portalen bevarad. I norr och öster de yttre murarna till ett rakslutet kor från 1200-talet. I söder ett sidoskepp med gotisk portal från ca 1300.

Tornet byggdes 1819 fritt efter C F Bohms och S Enanders ritning. Tidigare hängde klockorna i en stapel. Den i tre plan brutna takpanelen byttes ut mot ett trätunnvalv, troligen efter J F Åboms ritning.

Altaruppsats och predikstol ritade 1791-1792 av P W Palmroth. I altaruppsatsen en målning, Himlafärden, av N J Jonsson 1880. Bilder av S Birgitta som Kristi brud, Kristus som smärteman, en ängel och S Knut finns i ett senmedeltida altarskåp. Orgelfasaden av Ludvig Peterson ritad 1881.

Kyrkans dopfunt av sandsten är från 1600-talet. I kyrkan finns flera intressanta gravminnen, begravningsvapen, minnestavla och gravstenar. Skänkt till kyrkan 1880 är fullriggaren Wenus. Primklockan troligen gjuten av Hans Jacob Bierman.

Storklockan gjuten av Hans Jacob Bierman 1681. Lillklockan av Joh A Beckman 1844.