Välj en sida

Vi alvar gravfält

Vi alvar, Källa socken. På Vi alvar väster om väg 136 ligger ett gravfält med bland annat ett stort antal domarringar. Dessa består av runda klumpstenar, placerade uppe på tre andra stenar, s.k. liggande hönor. Här finns också treuddar och fyrsidiga stensättningar. Undersökningar av ett antal domarringar har givit dateringar till yngre järnålder.