Färjestaden

Färjestaden var under mycket lång tid en naturlig länk mellan Öland och fastlandet där man med färjornas hjälp tog sig till och från Öland. Post och varutransporter kom också den vägen. Fram till 1961 fanns även järnvägen, vilken också var av stor betydelse för gods och resande innan bilismen tog fart på allvar. Stationshuset finns fortfarande kvar liksom de gamla lokstallarna.

Under sommarperioden ringlade bilköerna ofta långa i Färjestadens hamn då hemvändande turister fick vänta i timmar för att komma över till Kalmar och fastlandet. På motsatta sidan Kalmar, kunde väntetiden också vara lång för att få en plats på färjan till Öland.

Färjetrafiken bedrevs sommaren 1972 med 8 färjor dagligen tills bron stod klar i September samma år. Tilläggas bör att färjetrafik bedrevs även mellan Revsudden och Stora Rör vilka också slutade att gå när bron stod klar.

Efter Ölandsbrons tillkomst blev det förvisso något lugnare i Färjstadens hamn men samhället har fortsatt att expandera och är idag den största tätorten på ön. Nya bostadsområden har växt upp och nya bostäder är under uppförande i det gamla hamnområdet. Pendelavstånd till arbetet i Kalmar eller på fastlandet har gjort att många vill flytta hit.

Hamnområdet har fått nya strandpromenader och Brovägen som tillkom i samband med Ölandsbron har delvis fått en ny sträckning och försetts med ett antal rondeller. Lagom till sommaren 2005 kunde Färjestaden dessutom hälsa båtturisterna välkomna till en ny gästhamn väl skyddad när vindarna friskar i över Kalmarsund

Längs Storgatan finns en rad butiker och inte långt från hamnen ligger “Ölands Köpstad”, ett köpcentrum där man kan finna det mesta på sin shoppingrunda. Under samma tak finns post och bank. I samhället finns också hotell och restauranger och i dess närhet finns fina campingplatser och möjligheter till sol och bad.

Från Färjestaden är det heller inte långt till Ölands Djurpark eller Träffpunkt Öland som kan ge dig information om det mesta vad som finns och händer på ön.