Högby kyrka

Kyrkan har ett av Ölands många förnämliga försvarstorn från ca. 1200. Här finns många trånga murtrappor, välvda rum, samt en fallucka med ett djupt hål på 4 m. vilket täcks av en lucka i nedre delen av trappan.1871 ersattes den medeltida kyrkan med den nuvarande. En mycket ljus och stor kyrka ritad av F R Ekberg. Kyrkorummet har stora läktare utmed tre sidor.

A Dahlström d y har skulpterat altaruppsatsen från 1762, Jesu dop. Den omgavs av Petrus och Paulus vilka nu står i den forna sakristian. Ett altarskåp från ca. 1430 är kyrkans förnämsta klenod. Detta altarskåp skulle ersätta en madonnabild från 1300-talet som förmodligen verkade ålderdomligt. Efter en tid monterades den nya Mariabilden ut ur det nya skåpet och den äldre madonnan fick ersätta dess plats. Den nya mariabilden finns nu i gamla sakristian.

[BILD] På altarskåpets dörrar skildras jungfru Marias liv.

Från 1400-talets slut kommer ett altarskåp med en bild av S Petrus. Även på dess dörrar målningar som skildrar jungfru Marias liv.

Ett triumfkrucifix härstammar från senmedeltiden och från ca. 1600 kommer ljuskronan i koret. F R Ekberg har ritat den nuvarande predikstolen. I kyrkans ägo finns också Ölands äldsta predikstol från 1596, troligen tillverkad på Själland.

Jordan Hansson tillverkade dopfunten 1654, från samma århundrade kommer också många gravstenar i golvet. Kyrkans två primklockor är från 1200- och 1300-talen.

Orgelfasaden är ritad av F R Ekberg 1877. En modell av fullriggaren Valborg är från 1973.

Storklocka gjuten 1901 av Joh A Beckman. Lillklockan 1886 av I P Forsberg.