Kastlösa kyrka

1855 ersattas den medeltida klövsadelkyrkan med den nuvarande. Byggd av Peter Isberg och ritad av J A Hawerman. Ursprungligen var kyrkorummet en helt vanlig salkyrka med stora fönster och trätunnvalv. Interiören förändrades helt 1954 och gjordes treskeppigt efter ett förslag av Ärland Noreen.

På östra långväggen finns en stor kalkmålning målad av Waldemar Lorentzon. Dopfunt med uttömningshål, fot av gotländsk sandsten, ca. 1200. Primklocka från 1300- eller 1400-talen.

Klockorna i tornet omgjutna 1762 och 1766 av Magnus Bergstedt.