Hulterstads kyrka

Kyrkan består av ett försvarstorn från ca. 1200. Salkyrkan från 1803 är ljus och hög. Sakristian ligger i väster och är ritad av G af Sillen som även ritat tornets lanternin. Grundmurarna efter en treskeppig byggnad från tidigt 1100-tal ligger under markyta och golv. Till denna anläggning hörde ett brett västtorn, denna grund ligger vid tornets västra sida.

I en av tornets våningar finns ett museum med bl. a. runstenar. Några runstenar finns även i tornets bottenvåning. De är uppställda under en avlastningsbåge som bär upp den nedersta torntrappan. Tornets bottenvåning öppnar sig med två rundbågar mot långhuset, som ligger ett antal trappsteg högre. På pelaren som delar bågarna finns ett invigningskors, målat under senmedeltiden. Yviga rankor inne i bågarna målade på 1600-talet.

Under kyrkans byggnadsår tillverkade A Högström den altarpredikstol som står över altaret. Från en dopfunt av gotländsk sandsten, fot och mellanstycke från 1100-talet (uttömningshål).

Orgelfasaden är från 1867, ritad av L Hedin. Orgeln byggd av P L Åkerman 1868. Här finns också en modell av barken Beatrice, skänkt till kyrkan 1978.

Storklockan gjuten 1631 av Jurgen Putensen. Mellanklockan 1757 av Anders Greberg. Lillklockan 1780 av J J Mårtensson.
1676 förliste regalskeppet Kronan utanför Hulterstad och en stor del av besättningen är begravda på kyrkogården.