Jordhamn

Skurkvarn, Jordhamn

Några kilometer norr om Sandvik ligger Jordhamn här står Ölands enda bevarade vinddrivna skurkvarn. Intill kvarnen finns även lämningar av äldre kreatursdrivna skurvandringar.
Sedan lång tid tillbaka har ölänningarna använt sig av kalksten. Den blev också tidigt en viktig handelsvara. I städerna runt Östersjön finns byggnader som innehåller både obearbetad och slipad kalksten från Öland.

För att kunna slipa stenen byggde man ett s.k. skurverk (skurkvarn). Ölands äldsta kända skurverk framkom vid arkeologiska undersökningar av den gamla handelsplatsen i Köping. De visar att man redan under tidig medeltid slipat sten på ön.

Till en början drogs skurverken av oxar eller hästar s.k. hästvandring. I mitten av 1800-talet kom så skurkvarnen där man utnyttjade vinden som kraftkälla. Att sköta skurkvarnen var mestadels en kvinnosyssla medan männen seglade runt för att sälja stenen.

Skurverk har funnits över hela Öland, de stora flertalet återfanns dock på norra delen av ön längs den s.k. “Stenkusten”. I Persnäs socken fanns under en tid ett ca. 20-tal verk. Gamla fotografier visar att det fanns 4-5 verk i Grönhögen på södra Öland omkring år 1905.

Källa: Johansson. K. 1999. ÖKA-Ölands kulturarv.

Raukar, Gillberga

På landborgen något norr om skurkvarnen vid Jordhamn finner vi raukarna i Gillberga, dock inte lika kända som Byrums raukar längre norrut. De vågor som skulpterat dessa klippor påminner också om ett högre vattenstånd än nutidens. Kalksten här liksom i Byrum är rik på lera.

Källa: Lundegårdh. D. 1994. Öländsk natur.