Norra Möckleby kyrka

I kyrkobyggnaden ingår ett försvarstorn från 1100-talets senare hälft, försedd med en portal från ca. 1240. En rymlig och ljus salkyrka med tillhörande sakristia från 1824. Tornet fick samtidigt sin lanternin. Allt byggt efter J W Gerss ritningar från 1817.

Under golvet i kyrkan ligger rester av grundmurarna till den medeltida klövsadelkyrkan. En bild av denna, gjord 1816 finns i sakristian.

Kyrkans altartavla är målad av Bengt Nordenberg 1886, den skildrar Kristi förklaring. Delar av en äldre altaruppsats finns på tornvinden, skulpterad av Peter Buschberg. Predikstolen från 1825 är ritad av N I Löfgren, han var då nådeårspredikant i Gårdby och Sandby pastorat. Den är tillverkad av Peter Isberg som blev en känd och duktig byggmästare.

I sakristian finns huvudet av ett triumfkrucifix från 1300-talets början, samt en medeltida piscina. Kyrkans dopfunt skänkt 1650 av Arvid Hammarskiöld. I vapenhuset finns några gravstenar och delar av en dopfunt av gotländsk kalksten, ca. 1250. Den är likartad med en dopfunt i Kulla Uppland och försedd med uttömningshål samt skulpterad med huvuden bl. a. en biskop och en kung.

En brudbänk (vändbänk) står under predikstolen, den är sannolikt målad av Johan Henrik Wadsten och har likheter med den i Runsten. Den med snickarglädje dekorerade orgelfasaden är ritad av Gustaf Pettersson 1881. Här satt från början ett begagnat orgelverk från Hölö, Södermanland. Kyrkans primklocka är från 1700-talet.

Storklockan är gjuten av M & E Ohlsson 1947. Lillklockan 1866 av I P Forsberg. Klockstapeln är byggd av kalksten efter Nils Carlgrens ritning (1963). Här hänger den spräckta Hammarskiöldklockan, gjuten av Gerdt Meyer 1643.