Egby kyrka

Kyrkan är den minsta på Öland. Av den medeltida absidkyrkan som byggdes på 1100-talet är spåren få. Sakristian och absidens fönster är troligen från 1300-talet. Tornet med en fyrkantig lanternin är från 1817. Samma år förenades också kor och långhus till ett enda rum vilket är täckt av ett trätunnvalv med stora rundbågiga fönster.

I mitten av 1700-talet höjdes absiden för att rymma altartavlan: Himlafärden från 1750-talet målad av Grauber. Den sitter i ett ramverk av Nils Linhart Lindman och finns idag på södra långväggen. Grauber och Lindman har även gjort predikstolen, försedd med Guds lamm, fåglar och blommor.
Altaret från medeltiden som finns inne i absiden har korsmärkt skiva och är det enda på Öland som bevarats i ursprungligt skick. Dopfunten är av gotländsk sandsten med uttömningshål. På denna skildras julevangeliet. Från 1763 kommer en brudbänk (vändbänk), övriga bänkar från en renovering 1959. I kyrka finner vi också

[BILD] Maria med den döende Kristus i sitt knä (Piteà), 1400-talets början.

Kyrkans orgel är byggd 1852 av Nils och S P Petersson. Primklockan från 1764. Kyrkan har en ringklocka gjuten 1632 av Medadus Gesus.