Algutrums kyrka

En stor salkyrka byggd 1822. Sakristia i öster byggd samma år. Tornet är från 1864 ritat av Ludvig Hawerman. Ett trätunnvalv täcker hela kyrkorummet, fönstren är stora rundbågiga. På altaret finner vi ett nordtyskt altarskåp från ca 1500, stod ursprungligen i S Knuts kapell. Över altarskåpet en målning av den Korsfäste, N J Jonsson 1881, ramverket ritat av F R Ekberg.Dopfunt av gotländsk sandsten med uttömningshål, sent 1100-tal. Från 1300-talet kommer ett triumfkrucifix samt en primklocka. Brudbänkar med blomstermålningar 1700-tal. Vi finner också en modell av klipperskeppet Walkyrien från 1860-talet.

Orgelfasaden är ritad O A Mankell. Storklockan från 1864 av I P Forsberg. Lillklockan, 1681 av Michel Bader.
Delar av en gotisk portal ingår i klivstättan vid östra grinden. De två sandstenskolonnetterna vid ingången till sakristian har sannolikt ingått i den medeltida absidkyrkans västportal. En medeltida korsmärkt altarskiva ligger som trappsten utanför sydportalen.