Välj en sida

Runstens socken

Lerkaka

Vid den kända kvarnraden i Lerkaka, står en runsten väster om landsvägen. Stenen har tidigare legat sönderslagen men är nu restaurerad. Dess text lyder: Olof och Gammal och Saxe reste denna sten efter Unn sin fader. Geirvi lät här göra detta minnesmärke efter sin make. För Rike-Unn hämnades Olof vid miomu. Unn ägde här halva byn. Inskriften är gjord i slutet av 1000-talet.

Runsten, Lerkaka, Runstens socken, Öland

Bjärby

Runsten, BjärbyRunstenen restes igen 1634 öster om landsvägen efter att tidigare ha legat intill Bjärby bro. Texten talar om att: Härfrid och Vidbjörn lät resa denna sten efter Fastulf, sin fader. Siglaug lät resa efter sin make. Han är begraven i Kyrkan. Av detta kan tolkas att det är den allra första kyrkan i Runsten som åsyftas.

Runsten Bjärby, Runstens socken, Öland