Skäftekärr

Jägmästarbostället på Skäftekärr med tillhörande fastigheter ägs numera av Sveaskog. För produkter och arrangemang ansvarar en ekonomisk förening.

Runt huvudbyggnaden finns en vacker park, anlagd på 1860-talet. I dess omgivningar går historien ännu längre tillbaka. Här ligger en järnåldersby om 22 husgrunder. Till byn finns också två gravfält som ligger norr och nordväst om bebyggelsen.

På området har man också uppfört en fullskalig rekonstruktion av ett järnåldershus. Här kan besökaren få en bild av hur man levde och bodde för ca. 1500 år sedan.

Genom skyltade stigar hittar man lätt i omgivningarna och under högsäsong finns också guidade vandringar. För mer information se Ölandslänkar och Skäftekärrs egen hemsida.

Mer information om järnåldersbebyggelsen finns under länken fornlämningar i menyn till vänster.

Skäftekärr

Kullenvägen 88
387 73 Löttorp
Telefon: 070-6341950

Latitud: 57.2478849
Longitud: 17.0001544

Bilder