Fridlysta växter

Växter som inte får plockas eller grävas upp:

 • Gulkronill - Coronilla emerus
 • Martorn - Eryngium maritimum
 • Mistel - Viscum album
 • Mosippa- Pulsatilla vernalis
 • Orkidéer, samtliga - familjen Orchidaceae
 • Rölliksnyltrot - Orobanche purpurea
 • Silverviol - Viola alba
 • Smörbollar - Trollius europaeus
 • Tovsippa - Anemone sylvestris
 • Våradonis - Adonis vernalis
 • Ärtvicker - Vicia pisiformis

Växter som inte får grävas upp:

 • Blåsippa - Hepatica nobilis
 • Gullviva - Primula veris
 • Liljekonvalj - Convallaria majalis

Källa:
Uppgifterna på denna sida är hämtade från hemsidan Ölands kulturarv. Lagar och regler. http://www.oland.fhsk.se/oka/index.htm