Gravfält, Glömminge

Gravfält Glömminge, Glömminge socken. Strax söder om Glömminge samhälle ligger tre högar och en rektangulär stensättning på landborgskrönet, omedelbart väster om väg 136. Högarna är 13-17 meter i diameter och drygt en meter höga. Förmodligen härrör anläggningarna från järnålderns senare del.

Två väderkvarnar har uppförts strax norr om gravarna. Parkeringsplats finns i anslutning till lokalen.