Fornlämningar

Öland är ett landskap med många rika lämningar från förhistorisk tid, inte minst genom ett stort antal synliga fornlämningar. Ofta vackert belägna ute i landskapet.