Tillbaka till startsidan

Högby kyrka

Högby kyrkaKyrkan har ett av Ölands många förnämliga försvarstorn från ca. 1200. Här finns många trånga murtrappor, välvda rum, samt en fallucka med ett djupt hål på 4 m. vilket täcks av en lucka i nedre delen av trappan.

1871 ersattes den medeltida kyrkan med den nuvarande. En mycket ljus och stor kyrka ritad av F R Ekberg. Kyrkorummet har stora läktare utmed tre sidor.

A Dahlström d y har skulpterat altaruppsatsen från 1762, Jesu dop. Den omgavs av Petrus och Paulus vilka nu står i den forna sakristian. Ett altarskåp från ca. 1430 är kyrkans förnämsta klenod. Detta altarskåp skulle ersätta en madonnabild från 1300-talet som förmodligen verkade ålderdomligt. Efter en tid monterades den nya Mariabilden ut ur det nya skåpet och den äldre madonnan fick ersätta dess plats. Den nya mariabilden finns nu i gamla sakristian. På altarskåpets dörrar skildras jungfru Marias liv.

Från 1400-talets slut kommer ett altarskåp med en bild av S Petrus. Även på dess dörrar målningar som skildrar jungfru Marias liv.

Ett triumfkrucifix härstammar från senmedeltiden och från ca. 1600 kommer ljuskronan i koret. F R Ekberg har ritat den nuvarande predikstolen. I kyrkans ägo finns också Ölands äldsta predikstol från 1596, troligen tillverkad på Själland.

Jordan Hansson tillverkade dopfunten 1654, från samma århundrade kommer också många gravstenar i golvet. Kyrkans två primklockor är från 1200- och 1300-talen.

Orgelfasaden är ritad av F R Ekberg 1877. En modell av fullriggaren Valborg är från 1973.

Storklocka gjuten 1901 av Joh A Beckman. Lillklockan 1886 av I P Forsberg.[ Tillbaka till Ölands kyrkor ] [ Tillbaka till startsidan ]

© olanningen.com 2001