[ STARTSIDAN ] [ ARKIV MÅNADENS SOCKEN ]

Månadens socken

Smått och gott om Mörbylånga

Mörbylånga socken är en betydande jordbruksbygd. Den mesta åkermarken ligger intill kustvägen nedanför västra landborgen. Här i Mörbylångadalens bördiga jordar bedrivs ett intensivt jordbruk med bl.a. specialgrödor som sockerbetor, potatis, lök, bruna bönor och jordgubbar, samt en betydelsefull spannmålsproduktion.

Längs kustvägen i väster finner vi förutom Mörbylånga kyrkby, byarna Beteby och Risinge. Uppe på landborgen intill väg 136 ligger Bengtstorp, Norra- och Södra Bårby. Öster om väg 136 breder alvaret ut sig vilket upptar stora delar av socknens yta.

Tätorten, den före detta köpingen Mörbylånga är ett lugnt och idylliskt samhälle och centralort på södra delen av ön. De vackra kullerstenstorget och samhällets rätvinkliga gator ger en känsla av stad i miniatyr. Mörbylånga fick sina köpingsrättigheter den 13 oktober 1820 och efter detta etablerade sig några köpmän på tomterna omkring torget. Stadsplanen innehöll till en början 44 tomter, 1877 var 42 av dessa bebyggda. Köpingen anlades på en plats som tidigare hade mycket liten befolkning och har sedan dess utvecklats till ett modernt samhälle med en väl fungerade service offentlig och privat med bl.a. vårdcentral, apotek, bibliotek, post, banker, restauranger, hotell, konditori, pubar, livsmedelsaffärer och ett systembolag. Här finns förskola, grundskola och en skola för kommunens alla högstadieelever. På det gamla sockerbruksområdet finns även en fritidsgård. Från kommunhuset i tätorten styrs den kommunala verksamheten i Mörbylånga kommun.

På ett litet näs ut i Kalmarsund ligger en gästhamn och vid kusten finns också en camping- och badplats. Mörbylånga bjuder även på konst i flera ateljéer, kulturdagar, marknader, karneval och nationell hästhoppning.

I socknen finns ocså ett antal industrier, till de större hör Guldfågeln och Forsheda gummifabrik som etablerades sig här i mitten på 1970-talet.

     
Mörbylånga kyrka   På bördiga jordar bedris ett intensivt jordbruk
Mörbylånga kyrka   På bördiga jordar bedrivs ett intensivt jordbruk
     
Den s.k. Kvarnmarken   Mörbylånga f.d. järnvägsstation
Den så kallade Kvarnmarken   Mörbylånga f.d. järnvägsstation
     

Sockerbruket
1907 startade Ölands Sockerfabriks AB sin verksamhet vilket fick stor betydelse för Mörbylånga, inte minst när det gällde arbetstillfällen. Under 1930-talet uppgick siffrorna till 350 anställda under betkampanjen. Det byggdes tjänstemannabostäder och arbetarkaserner. Efter en rad nedläggningshot under 1960-talet drevs bruket vidare med hjälp av subventioner, men 1991 var nedläggningen emellertid ett faktum. Fabriksbyggnaden jämnades med marken 1994.

I början på 1900-talet kom järnvägen till Mörbylånga, mycket tack vare Ölands Sockerfabriks AB som fanns med bland aktietecknarna i Södra Ölands Järnväg (SÖJ). Bettransporter och jordbruksprodukter skulle göra linjen Borgholm-Ottenby lönsam. Betorna kom inte bara från Öland utan fraktades även från Småland och Blekinge över sundet till Mörbylånga hamn. Järnvägen som låg intill bruket utnyttjades för olika frakter. Men även SJ som hade drivit järnvägstrafiken sedan 1947 drabbades av ekonomiska svårigheter och 1961 lades den Öländska järnvägen ner. Bakom torget finns fortfarande stationshuset kvar.

Kyrkan
Kyrkan i Mörbylånga kyrkby är en stor och rymlig salkyrka, byggd efter Axel Almfelts ritning 1811. Kyrktornet fick sitt nuvarande utseende 1872 , det nuvarande koret och sakristian är från 1931.

Bårby borg
Söder om Bårby by och väster om väg 136 ligger Bårby borg. Det är den enda borgen på Öland som utnyttjar en naturlig bergbrant. Borgen består av en halvcirkelformad vall ut mot landborgskanten vilken utgör ett naturligt skydd mot väster. Den höga landborgen vid Bårby bjuder på vacker utsikt över Mörbylångadalen och Kalmarsund.

Bårby borg ingår i ett större fornlämningsområde. Söder om borgen ligger bland annat Galgbacken, ett stort röse. Flera skelettgravar har påträffats norr om borgen.

Risinge hamn
Längst ner mot sockengränsen i sydväst ligger Risinge hamn. Hamnen tillhör en av de många små hamnar som ölänningen använde sig av under gångna tider. Bränsle var en bristvara på södra delen av ön och hamnarna fungerade ofta som vedhamnar. Med korn i lasten seglade man över sundet, i utbyte fick man ved som sedan transporterades hem till gården via de små vägarna över alvaret. Seglationen vid Risinge upphörde 1932, då hade lastbilarna kommit och vedtransporterna över sundet styrdes över till andra farleder.

Vid Risinge hamn ligger även en av de få hävdade sjömarkerna på öns sydvästra sida. Längs strandlinjen består området av fuktiga översvämmade delar för att längre in mot land övergå i torra och enbevuxna betesmarker. Genom boskapshållning och röjningsarbeten har man skapat nya förutsättningar till ett rikt växt och djurliv. Området har idag ett mycket artrikt fågelliv.

Strax söder om Risinge by ligger gravhögen "Risinge hög", 26 meter i diameter och 3,5 meter hög. Någon undersökning av gravhögen är inte genomförd men genom sitt utseende och storlek har den sannolikt varit begravningsplats under bronsåldern.

Källor:
Natur & Kultur på Öland,
Länsstyrelsen i Kalmar län 2001.
ÖKA, Ölands kulturarv1999.

Mer om Mörbylånga hittar du under länkarna Sevärdheter och Fornlämningar i menyn till vänster. Se även Ölands kyrkor.

[ STARTSIDAN ] [ ARKIV MÅNADENS SOCKEN ]

 

 

Länkar med anknytning till
Mörbylånga socken
 
Mörbylånga kommun
 
Vill du synas här länka till www.olanningen.com
 
Karta

© olanningen.com 2005-2006