[ STARTSIDAN ] [ ARKIV MÅNADENS SOCKEN ]

 

Månadens socken

Smått och gott om Högby

Som socken omtalades Högby första gången omkring 1320 som de Höghaby. År 1539 hade Högby by fyra gårdar, av dessa var en skattegård och en klostergård. Idag har Högby som socken 17 byar. Socknen gränsar i väster mot Kalmarsund, i öster mot Östersjön, Böda i norr och Källa socken i söder.

Förutom jordbruket har stenbrytning en lång historia, under flera sekler har stenbrytningen varit en viktig näringsgren. Spåren i landskapet syns tydligt längs kustlinjen i väster. Med två kuststräckor har även husbehovsfisket varit en viktig del i försörjningen.

Löttorp är en av de öländska orter som växte upp kring järnvägsstationen när järnvägen kom till ön 1906. Idag är Löttorp centralort på den norra delen av ön, med både offentlig service och flera privata företagare inom bl.a. dagvaruhandel, blomsterhandel, byggvaruhus, restauranger, bageri och konditori, frisörer, bensin och taxi. Skolan är belägen i tätorten, här finns också bibliotek, badhus, utomhuspol, biograf och bygdegård. I tätorten finns även distriktsköterska och vårdcentral. Norr om kyrkan ligger Högby idrottsplats och i tätorten finns även en sporthall i anslutning till skolan.

På östra sidan finns två campingplatser och intill väg 136 något söder om kyrkan ligger Lådbilslandet en av Ölands stora turistattraktioner. Här kan man köra bil på riktigt. Lådbilslandet är öppet från 27 juni till 7 augusti och lämpar sig bäst för barn mellan 2 och 10 år.

     
Högby kyrka   Högby fyr
Högby kyrka   Högby fyr
     
Horns udde   Hornsjön Ölands enda större sjö
Horns udde med vacker utsikt över
Blå Jungfrun
  Hornsjön Ölands enda större sjö
     

Kyrkan
Högby kyrka har ett av Ölands många förnämliga försvarstorn från ca. 1200. 1871 ersattes den medeltida kyrkan med den nuvarande. Norr om kyrkan ligger Ölands enda bevarade kyrkstallar från ca. 1850. Här ligger också socknens första fattigstuga från 1770-talet. Stugan flyttades hit och byggdes på med ytterligare en våning 1838. Idag är den gamla fattigstugan hembygdsmuseum och vårdas av Högby hembygdsförening som även äger det gamla ålderdomshemmet från 1911.

Kopparslagarkvarnen
Något söder om kyrkan på andra sidan väg 136 står en kvarn av holländsk typ. Kvarnen som troligen är uppförd på 1840-talet är byggd i kalksten, fjorton meter hög och med imponerande tjocka väggar. Under 1920-talet började kvarnen att förfalla och någon malning har inte förekommit sedan dess. Kvarnen ägs idag privat och är sedan 1985 förklarad som byggnadsminne.

Horns kungsgård och Hornsjön
I nordvästra delen av socknen ligger Horns kungsgård. Stora delar av kungsgården är idag naturreservat där man strävar efter att bevara det gamla odlingslandskapet. Reservatet bjuder på en rad olika naturtyper och vackra strövstigar med en rik flora, bl.a. åtskilliga orkidéarter. I omgivningarna vid Hornsviken finns även flera fornlämningar. Söder om Kungsgården ligger resterna av fyra järnåldersgårdar med tillhörande stensträngssystem.

Hornsjön är Ölands enda större insjö. God tillgång på mat gör Hornsjön till en fin fågelsjö, här häckar årligen flera olika arter. I sjön har också påträffats ett tiotal fiskarter. Längs sjöns stränder finns täta lövskogar av ek, ask, björk och al. Bland fåglarna i skogen är olika arter av sångare vanliga. Ett fågeltorn finns vid sjöns västra strand.

Vid Hornsjöns västra strand ligger också den sägenomspunna Klosterholmen. Enligt vad namnet antyder har denna stenruin länge förknippats med någon form av klosterverksamhet, en teori man idag avfärdar. Det rör sig istället om en medeltida storgård med försvarsfunktion.

Horns udde
Den slingrande kustvägen på västra sida bjuder på en lång rad av vackra vyer. Bland annat vid Horns udde med branta kalkstensklippor och vacker utsikt över Kalmarsund och ön Blå Jungfrun. Redan under 1500-talet startades en stenindustri söder om Horns udde, "stenhuggarbyn Dälje" med bl. a. vårt lands första stenhuggarskola. Här bearbetades kalkstenen för att sedan pryda en rad svenska byggnader, slott och kyrkor. Idag finns bara ett stenbrott kvar vid Horn där man fortfarande bryter den åtråvärda kalkstenen. Horns udde ingår förövrigt i kungsgårdens naturreservat.

Mensaalvaret
I socknens nordvästra hörn ligger Mensaalvaret ett av de mindre alvaren på Öland. Alvaret har en rik flora och fauna med typisk alvarvegetation.

Alvedsjö bodar
Några kilometer söder om Horns udde ligger Alvedsjö bodar. Ett gammalt fiskeläge som så många andra visar på fiskets betydelse för öborna under äldre tider.

I början på1900-talet låg här en hamn med ångbåtsbrygga, trafikerad av ångbåtar mellan Oskarshamn och Alvedsjö. Vid hamnen ordnades också välbesökta torgdagar där åtskilliga kreatur bytte ägare. Under de kalla krigsvintrarna i början på 1940-talet skruvade ismassorna sönder den gamla ångbåtsbryggan.

Högby fyr
Högby fyr är belägen på östra sidan. Fyren byggdes 1897 till den stora hantverks- och industriutställningen i Stockholm. Bygget bestod av en 23 meter hög stålkonstruktion. När utställningen var över monterades fyren ned, fraktades till Högby och sattes upp på sin nuvarande plats vid Långebå år 1898. Intill fyren finns även en fyrvaktarbostad och hamnbassäng. Fyrplatsen är byggnadsminnesförklarad.

Högby hamn
Öppna och välbetade sjömarker på östra sidan med ett rikt fågelliv.

Källor: Natur & Kultur på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län 2001.

Mer om Högby hittar du under länkarna Sevärdheter i menyn till vänster. Se även Ölands kyrkor.

[ STARTSIDAN ] [ ARKIV MÅNADENS SOCKEN ]

 


Länkar med anknytning till
Högby socken
 
Löttorp Årets Ölandsby 2006
 
Sonjas Camping & Stugor
Lammet & Grisen
Vill du synas här länka till www.olanningen.com
 
 
 

 

© olanningen.com 2005-2007