[ STARTSIDAN ] [ ARKIV MÅNADENS SOCKEN ]

 

Månadens socken

Smått och gott om Böda

Böda är Ölands nordligaste socken med 18 byar. Till de större byarna hör Byxelkrok och Böda kyrkby. Största delen av ytan upptas av Böda Kronopark. Skogsbruket har alltid varit socknens viktigaste näringsgen jämte jordbruk och fiske. I dag har turistnäringen fått allt större betydelse med en rad campingplatser, stugbyar, hotell och restauranger. Bödabukten med 12 km härlig sandstrand lockar under sommaren tusentals turister.

Bland bygdens befolkning finns företagare och anställda som verkar inom hantverk, service, skog, jordbruk och fiske. Här finns också några mindre industrier, bl.a. ett cementgjuteri, smidesverkstad och livsmedelsproduktion. Inom sockengränsen finns även ett antal konstnärer och konsthantverkare. Det finns tre livsmedelsbutiker med öppethållande året runt. Två i Böda och en i Byxelkrok. Under turistsäsongen finns även ett antal servicebutiker och bagerier på campingplatserna. ICA-butiken i Böda är ombud för Apotek och Systembolag samt Svenska Spel. Butiken i Byxelkrok har samma service och här finns även post.

I Böda finns barnomsorg i form av förskola. Strax norr om kyrkan ligger skolan med förskoleklass samt årskurs 1-6. Något längre norrut ligger en idrottsplats. Inom socknen finns också två golfbanor, en belägen vid Böda Sand samt Storängens golfbana i Enerum.

För den historiskt intresserade finns mycket att upptäcka bland annat välbevarade järnåldersgårdar. Här finns både husgrunder, fägator och hängnadssystem bevarade. Särskilt välbevarad är en by i Rosendal. Här står murarna till fägatan ännu manshöga.

Intill jägmästarbostället i Skäftekärr ligger en järnåldersby om 22 husgrunder. Till byn finns också två gravfält som ligger norr och nordväst om bebyggelsen.

Bygdens hembygdsförening är ägare till en ryggåsstuga från 1700-talet belägen i Västra Alvara. I Kyrketorp har föreningen nyttjanderätten till ytterligare en stuga från 1830-talet kallad "Gula stugan". I de båda stugorna förvaras gamla bruksföremål från gångna tider. Intill stugan i Kyrketorp finns även en lada med gamla jordbruksredskap och verktyg. Visningar av Alvarstugan och Gula stugan sker under sommartid. Föreningen äger och underhåller även flera av socknens väderkvarnar.

     
Böda kyrka   Fyren Långe Erik
Böda kyrka   Fyren Långe Erik
     
Byrums raukar   Jägmästarbostället Skäftekärr
Byrums raukar   Skäftekärr
     

Kyrkan
Böda kyrka fick sin nuvarande form 1801-1803 med ett nästan kvadratiskt långhus.

Långe Erik
Ytterst på Ölands norra udde står fyren Långe Erik. Med sina 32 meter i höjd är den något lägre än storebror i söder.

Grankullavik-Nabbelund
Grankullavik-Nabbelund är ett naturskönt område på norra udden, med bl. a. en båthamn.
I medeltida material nämns den grunda viken som Örehamn. Under 1900-talet byggdes ett sågverk på platsen, viken muddrades upp och blev utskeppningshamn för virkesindustrin. Senare fanns här en färjeförbindelse till Klintehamn på Gotland.

Ölands Järnväg
Norr om den gamla sågen i Böda ligger före detta ändstatinen för Ölands järnväg. På linjen Borgholm-Böda förlitade man sig på att skogsavverkningen i Böda kronopark skulle medföra stora virkestransporter och därmed göra järnvägen bärkraftig på norra delen av ön. Minskade frakter samt konkurrensen från bilismen gjorde linjen olönsam och hösten 1961 rullade de sista tågen på Ölands järnväg.

Trollskogen
På Ölands nordöstra spets ligger Trollskogens naturreservat. Här har Länsstyrelsen iordninggjort ett naturrum, i reservatet finns informationsskyltar och strövstigar. Trollskogens naturreservat inrymmer även intressanta kulturhistoriska lämningar från flera olika tidsepoker.

Böda Skogsjärnväg
Böda Skogsjärnväg, Fagerrör. Skogsjärnvägen drivs av en ideell förening som arbetar för att bevara och visa upp material och byggnader från den gamla skogsbaneepoken i Böda Kronopark. Öppet under sommaren då man kan åka tåg mellan Fagerrör och Trollskogen en sträcka på ca 4,5 km.

Neptuni åkrar
Strax norr om Byxelkrok ligger Neptuni åkrar, ett 22 hektar stort klapperstensfält. Namnet gav Linné området under sin öländska resa 1741. Här ligger också ett gravfält vilket består av ett 40-tal gravar, samt en skeppssättning kallad Forgallaskeppet.

Byxelkrok
Byxelkrok är en av de större byarna i socknen. Med sin idylliska fiske- och småbåtshamn vid Ölands nordvästra kust är Byxelkrok ett populärt turistmål. Under sommaren förvandlas de små fiskebodarna till små butiker med allehanda hantverk. Från hamnen kan man via båt ta en dagstur till ön Blå Jungfrun, eller varför inte utnyttja färjeförbindelsen med Oskarshamn, en härlig tur över Kalmarsund.

Byrums raukar
Vid västra kusten drygt en mil söder om Byxelkrok ligger Byrum och öns mest berömda raukområde.

Skäftekärr
Gammalt jägmästarboställe med vacker park, servering, och museum med bl. a. en modell över den järnåldersby vars husgrunder är belägna inom området.
På området har man också uppfört en fullskalig rekonstruktion av ett järnåldershus. Här kan besökaren få en bild av hur man levde och bodde för ca. 1500 år sedan.

Tujabeståndet
100-årigt bestånd av jättetuja vid Skäftekärr.

Böda hamn
Genuin öländsk fiske- och båthamn på östra sidan av ön. Hamnen har mycket gamla traditioner bl. a. genom Postjakten som under flera hundra år svarade för post- och passagerarebefordran mellan fastlandet och Gotland via Öland. I mitten på 1800-talet upprättades en ångbåtsförbindelse mellan Stockholm, Västervik och Visby vilket innebar att postjaktförbindelsen mellan Böda och Klintehamn upphörde.

Källor:
http://www.hembygd.se/index.asp?DocID=2833
ÖKA, Ölands kulturarv 1999..

Mer om besöksmålen och sevärdheterna i Böda hittar du under länkarna Sevärdheter och Fornlämningar i menyn till vänster. Se även Ölands kyrkor.

[ STARTSIDAN ] [ ARKIV MÅNADENS SOCKEN ]

 

 

Länkar med anknytning till
Böda socken
 
Vision Skäftekärr
Böda Skogsjärnväg
Böda Sands Golfklubb
Intresseföreningen Ölands Norra
Neptuni Camping
Tokenäs Camping
Hamnkrogen Byxelkrok
Bödagårdens Camping
Fyren Långe Erik
Bödabaden Dance Resort
Böda Hotell
Enebo stuguthyrning
Byxelkrok.info Årets Ölandsby 2004
Byxelkroks Marina
Böda Sands Golfklubb
Long Island Divers-Ölands dykcenter
Ölanda Flyg- och Motorsällskap
Böda Hamns Rökeri
Kuggeboda Strandförening
 
www.langeerik.se
KronoCamping Öland
Länka till www.olanningen.com
 

Uppdaterad 2005-10-12

© olanningen.com 2005-2006