[ STARTSIDAN ] [ ARKIV MÅNADENS SOCKEN ]

Månadens socken

Smått och gott om Ås

Ås är Ölands sydligaste socken. Den består av fyra byar var av tre är belägna på litorinavallen. Befolkningsmässigt är Ås Ölands minsta socken. Byn Kärra är den nordligaste byn och består av två gårdar, samt en bostadsfastighet. I nordost ligger Enetri med tre gårdar och sex bostadsfastigheter.

Näsby är socknens största by och öns sydligaste radby. Gårdarna och malmbebyggelsen sträcker sig nästan två kilometer utmed östra landsvägen. Många av gårdarna är välbevarade och malbebyggelsen ligger på många ställen ganska tätt. Små låga stugor från 1800-talet samt mindre villor uppförda i början på 1900-talet. Många av stugorna är idag fritidshus.

I Näsby låg också Ottenby station, den södra ändstationen till före detta Ölands Järnväg. Stationshuset finns fortfarande kvar men används numera som privatbostad. I byn har tidigare funnits en lanthandel vilken likt många landsbygdsbutiker lagts ner på grund av minskat kundunderlag. Närmsta välsorterade butik finns i Grönhögen som också är ombud för Apotek och Systembolag.

Jordbruk har bedrivits inom socknen sedan lång tid. Den odlade jorden, de betade markerna på alvar och sjömark är idag en del av världsarvet och Södra Ölands odlingslandskap. För en befolkning som bor så nära kusten var även fisket förr i tiden en viktig del av försörjningen. Tilläggsplatser för båtarna fanns vid Enetri, Näsby samt nere vid fyren Långe Jan. Här fiskades bland annat strömming, torsk, flundra, abborre, gädda, sik, laxöring och ål. För de fattiga bestod vinterns måltider ofta av saltströmming eller torsk, varför stora mängder saltades in för vinterns behov.

Redan under medeltiden fanns ett viktigt fiskeläger vid Kyrkhamn på södra udden. Här uppfördes ett kapell till S:t Johannes ära. Platsen markeras idag av en stor kulle och ett stenkors. I området finns också svaga spår efter en bebyggelse av sjöbodar.

Söder om Näsby ligger Ottenby kungsgård en av de tre återstående kungsgårdarna på ön. Det var Gustav Vasa som under 1500-talet lät upprätta ett antal kungsgårdar i landet bland annat på Öland. Kungsgårdens areal täcker större delen av Ås socken. På gården har djurhållningen alltid haft stor betydelse.

Längst ut på södra udden ligger fyren Långe Jan. Intill fyrplatsen ligger ett Naturum samt Ottenby fågelstation där ett stort antal fåglar ringmärks varje år. Ölands södra udde är avsatt som naturreservat och är känt för sitt rika fågelliv. Genom långvarig markanvändning har reservatet även höga kulturhistoriska och biologiska värden. Södra udden tillhör ett av södra Ölands stora besöksmål och är ett paradis för fågel- och naturintresserade.

Ås socken är rikt på fornlämningar från stenålder och framåt. På västra landborgen norr om Ottenby kungsgård ligger bland annat Ottenby gravfält med vacker utsikt över Kalmarsund och fastlandet. Gravfältet är Ölands största och innehåller 275 synliga fornlämningar.

Vid utgrävningar på kungsgården har man funnit rester av en stenåldersboplats vilket visar att platsen varit boplats för människor 3.000-2.300 f. Kr.

Källor:
http://www.h.lst.se/
http://www.ashf.se/
Natur & Kultur på Öland,
Länsstyrelsen i Kalmar län 2001.
Ås socken på Ölands sydspets, Ås hembygdsförening 1975.

     
Ås kyrka   Näsby malm
Ås kyrka   Näsby malm med vacker bebyggelse
     
Ås hembygdsstuga   Fyren Långa Jan
Hembygdsstugan i Ås   Fyren Långe Jan
     

Se och besöka:

 • Ås hembygdsstuga, ryggåsstuga från 1800-talet
 • Kyrkan med anor från 1100-talet, Ölands enda bevarade östtornskyrka
 • Näsby med vacker bebyggelse
 • Näsby Tullkvarn
 • Kungsstenarna
 • Ottenbylund och Schäferiängarna vårt lands största sammanhängande ängs- och betesmark
 • Fyren Långe Jan, Naturum och restaurang Fågel Blå
 • Ottenby gravfält, Ölands största med 275 synliga fornlämningar
 • Kyrkhamn, här fanns under medeltiden ett viktig fiskeläger. Platsen markeras av ett kors och resterna av ett kapell som uppfördes till S:t Johannes ära.
 • Karl X Gustafs mur
 • Näsby Café
 • För dig som behöver övernatta finns Ottenby vandrarhem och camping. Rum finns också att hyra i en mangårdsbyggnaden bredvid Näsby Café.
 • Näsby Marknad, går av stapeln årligen den sista lördagen i juli kl. 11.00 - 15.00.
 • Galleri Kungsgården
 • Ottenby Kungsgård Hantverkshuset

Mer om besöksmålen och sevärdheterna i Ås hittar du under länkarna Sevärdheter och Fornlämningar i menyn till vänster. Se även Ölands kyrkor.

[ STARTSIDAN ] [ ARKIV MÅNADENS SOCKEN ]

 

 

Länkar med anknytning till
Ås socken
 
Ås hembygdsförening
 
Vill du synas här? Länka till www.olanningen.com
 
 

 

 

© olanningen.com 2005-2006