Tillbaka till startsidan


Seby gravfält

Seby, Segerstad socken. På östra landborgen, intill landsvägen, och halvkilometern norr om Seby by, ligger ett gravfält med 285 synliga fornlämningar. Gravarna består av ett röse, högar, stensättningar, en skeppssättning, hällkistor, kalkstensflisor och resta stenar, klumpstenar samt en skålgropsförekomst. De mycket varierande gravformerna och det höga gravantalet tyder på att gravfältet nyttjats under större delen av järnåldern.


[ Tillbaka till fornlämningar ] [ Tillbaka till startsidan ]

Uppdaterad 2005-07-19

© olanningen.com 2001-2005