Tillbaka till startsidan

Köpings socken

Tingsflisa

TingsflisaVid vägen sydost om Köpings kyrka står Tingsflisa. Inskriften på runstenen härstammar från 1000-talet och tolkas: Torer och Torsten och Torfast, dessa bröder reste stenen efter sin fader Gunnfus. Gud hjälpe hans själ.

Köpings kyrkogård

Efter att tidigare ha legat nedsjunken på kyrkogården står nu en nyckelhålsformad runsten förvarad inne i kyrkan. Runstenen är lik flera runstenar på Gotland. Texten lyder: Asgot och Torsten reste denna sten efter sin fader Östen.

I Köping kyrka fann man under en renovering ett 60-tal fragment av målade runstenar vilket anses vara ett av Sveriges största fynd av denna art. Dessa visar att även ytorna mellan linjerna varit målade. 1000-talets kyrkogård vid den gamla träkyrkan bör ha varit en färgprakt. En del av dessa stenar förvaras nu i kyrkan.

 


[ Tillbaka till runstenar & runinskrifter ] [ Tillbaka till startsidan ]

© olanningen.com 2001