Tillbaka till startsidan

Runstenar, Bägby  
   
   
I en trädgård norr om Bägby bro står en två meter hög runsten. I dess slinga står: Gudbrand och Sven reste denna sten efter sina goda bröder Asvald och Helge. Ytterligare en runsten finns i Bägby vilken tidigare legat i en bro. På stenen står: Sven gjorde (detta) efter sin fader Vikar, ende sonen reste själv stenen.


[ Tillbaka till runstenar & runinskrifter ] [ Tillbaka till startsidan ]

© olanningen.com 2001