Tillbaka till startsidan


Seby

Segerstad socken, Seby

Ölands högsta runsten, tre meter hög. Runstenen står utmed landsvägen i Seby by. Inskriften är från 1000-talet och lyder: Ingjald och Näf och Sven, de lät resa stenen efter Rodmar, sin fader.[ Tillbaka till runstenar & runinskrifter ] [ Tillbaka till startsidan ]

© olanningen.com 2001