Tillbaka till startsidan

Gravfält, Hulterstad

Gravfält HulterstadHulterstad, Hulterstad socken. Gravfält som ligger söder om Hulterstads by, på östra landborgens krön, öster om landsvägen. Gravfältet är ca. 730 meter långt och inrymmer 265 synliga fornlämningar. De består av högar, runda och rektangulära stensättningar, treuddar, resta stenar, klumpstenar, kantställda kalkstensflisor och en svårt skadad skeppssättning.

Området är delvis förstört genom grustäkt och många gravar har förstörts i samband därmed. Flera gravar har undersökts och har kunnat dateras till såväl äldre som yngre järnålder.

 


[ Tillbaka till fornlämningar ] [ Tillbaka till startsidan ]

© olanningen.com 2001