Tillbaka till startsidan


Järnåldersgravfält, Höghäll

Järnåldersgravfält, HöghällHöghäll, Högsrum socken. Järnåldersgravfält beläget på krönet av en flack ås i alvarmark, 300 meter NNO om Högsrums kyrka. Gravfältet består av 11 fornlämningar, varav fem runda stensättningar och sex resta stenar. På den största stensättningen, 20 meter i diameter, har en väderkvarn anlagts i sen tid. Fyra av de resta stenarna står i rad.

 


[ Tillbaka till fornlämningar ] [ Tillbaka till startsidan ]

© olanningen.com 2001