Tillbaka till startsidan

Gravfält, Glömminge

Gravfält GlömmingeGlömminge, Glömminge socken. Strax söder om Glömminge samhälle ligger tre högar och en rektangulär stensättning på landborgskrönet, omedelbart väster om väg 136. Högarna är 13-17 meter i diameter och drygt en meter höga. Förmodligen härrör anläggningarna från järnålderns senare del.

Två väderkvarnar har uppförts strax norr om gravarna. Parkeringsplats finns i anslutning till lokalen.

 


[ Tillbaka till fornlämningar ] [ Tillbaka till startsidan ]

© olanningen.com 2001