Tillbaka till startsidan

Fornlämningar

Öland är ett landskap med många rika lämningar från förhistorisk tid, inte minst genom ett stort antal synliga fornlämningar. Ofta vackert belägna ute i landskapet.


Trollskogen
Forgallaskeppet
Husgrunder Rosendal
Husgrunder Skäftekärr
Vi alvar
Södra Greda husgrundsområde
Husgrundsområde Valsnäs
Köpings klint
Blå rör
Ramsättra
Järnåldersgravfält Strandtorp
Tjushög
Noaks ark
Järnåldersgravfält Höghäll
Odens flisor
Rönnerums fornby
Folkeslunda gravfält
Gravfält Glömminge
Lopperstad
Jordtorpsåsen
Degerrörsbacken
Dröstorp
Frösslundatäkten
Mysinge hög
Husgrunder Möckelmossen
Gånggrifter Resmo
Gösslunda rör
Tingstad flisor
Stora Dalby
Gravfält Hulterstad
Gettlinge gravfält
Seby gravfält
Parboäng
Ottenby gravfält

 

Klickbar karta fornlämningar
TrollskogenForgallaskeppetHusgrunder RosendalHusgrunder SkäftekärrVi gravfältSödra Greda husgrundsområdeValsnäs husgrunderBlå rörKöpings klintJärnåldersgravfält StrandtorpRamsättraTjushögKarums alvar Noaks arkGravfält HöghällOdens flisorRönnerums fornbyFolkeslunda gravfältGravfält GlömmingeLopperstadDegerrörsbackenDröstorps ödebyFröslundatäktenMysinge högHusgrunder MöckelmossenGånggrifter ResmoGösslunda rörTingstad flisorGravfält HulterstadGettlinge gravfältSeby gravfältParboängOttenby gravfältJordtorpsåsen

[ Tillbaka till startsidan ]

© olanningen.com 2001